Sunday, October 21, 2012

Azimat/Rajah/Jimat

Adalah sebuah benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan dapat menolak bahaya. Azimat (istilah dalam Bahasa Arab) dan Rajah atau Jimat (Jawa) banyak dikenal oleh masyarakat Jawa, Madura, dan di beberapa tempat di Sumatera dan Kalimantan.
Dalam kepercayaan animisme, ia diyakini dapat memberikan rizki, keberuntungan, atau kekuatan kepada pemiliknya. Azimat atau rajah biasanya dimiliki oleh orang yang mempercayai terhadap kekuatan gaib. Istilah lain untuk menyebut azimat atau rajah adalah fetis berasal dari bahasa Portugis festigo yang berarti benda membawa keberuntungan.
Benda-benda yang dijadikan azimat biasanya pusaka keluarga atau formula tertentu yang diambil dari teks suci melalui proses ritual tertentu (tirakat=Jawa).

0 comments:

Post a Comment