Sunday, May 20, 2012

Makam Putri Campa

Makam Putri Campa terletak di sudut timur laut Kolam Segaran Majapahit. Pada kompleks makam tersebut terdapat batu nisan berangka tahun 1230 Ç yang dianggap sebagai Makam Putri Campa. Menurut Babad Tanah Jawi, Putri Campa adalah Permaisuri Raja Majapahit terakhir/Brawijaya.Ia berpesan, kelak apabila meninggal dimakamkan secara Islam di daerah Sastrawulan (menjadi Trowulan). *** [210112]
               

0 comments:

Post a Comment