Tuesday, October 2, 2012

Koran Kedaulatan Rakyat

Koran Kedaulatan Rakyat terbit pertama kali tanggal 27 September 1945 di Yogyakarta, satu bulan setelah Indonesia Merdeka. Didirikan oleh H. Samawi dan H. Sumadi Wonohito. Nama koran “Kedaulatan Rakyat” mendapat inspirasi dari UUD 1945 alinea 4 Suara Hati Nurani Rakyat. Walaupun telah berusia puluhan tahun, koran ini tetap menjadi pilihan warga Yogyakarta.
Dalam edisi perdana, Kedaulatan Rakyat memuat wawancara dengan Presiden Soekarno yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang melainkan merupakan kemauan bangsa Indonesia sendiri.


Selain itu, diberitakan juga adanya Maklumat Tentang Kekuasaan Pemerintah Daerah. Selain itu diberitakan juga adanya Maklumat Tentang Kekuasaan Pemerintah Yogyakarta di tangan bangsa Indonesia serta Maklumat Tentang Jaminan Keselamatan Orang Asing di Yogykarta. ***

0 comments:

Post a Comment