The Story of Indonesian Heritage

Prasasti Mŗwak

Prasasti Mŗwak bertarik 1108 Çaka atau 1186 M, dengan menggunakan aksara dan berbahasa Jawa Kuno. Prasasti ini terbuat dari batuan andesit (upala praśasti) dan berbentuk blok dengan variasi berpuncak setengah lingkaran dengan tinggi 84 cm, lebar 60 cm (atas) dan 45 cm (bawah), bagian bawahnya berbentuk bunga padma.
Prasasti Mŗwak merupakan prasasti in situ, yang keberadaannya masih berada di tempat di mana prasasti tersebut ditemukan, terletak di bagian belakang kuburan dengan diberi cungkup. Prasasti ini dtemukan di Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Secara toponimi, keletakan Desa Mruwak di mana prasasti Mŗwak ini sesuai dengan isi dari prasasti Mŗwak yang menyebutkan bahwa terdapat sungai besar di sebelah barat laut dan terdapat gunung di sebelah Desa Mruwak di mana pada saat prasasti Mŗwak ini ditulis, Desa Mruwak dipindahkan ke tempat yang mendekati gunung. Sungai tersebut sampai sekarang masih ada, di mana penduduk setempat menyebutnya dengan “Kali Catur” dan gunung yang dimaksud dalam prasasti Mŗwak adalah Gunung Wilis yang letaknya tidak jauh dari Desa Mruwak.
Menurut Machi Suhadi dan Richadiana (1996), penelitian terhadap prasasti Mŗwak ini dimulai pada tahun 1980 yang merupakan rangkaian penelitian epigrafi di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berlangsung secara bertahap pada tahun 1989 (Tahap I) dan tahun 1985 (Tahap II). Penelitian epigrafi Jawa Timur 1980 sebenarnya merupakan kelanjutan dari penelitian epigrafi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 1980.
Dalam pembacaan sepintas, prasasti ini menyebutkan nama prasasti, unsur penanggalan, dan selanjutnya adalah penyebutan nama raja yang mengeluarkan prasasti, yaitu Śrī Jayaprabhu yang kemudian dilanjutkan dengan nama-nama pejabat yang menerima perintah dari raja di antaranya adalah Rakai Rama Kadi, Rakryan Dmuŋ, ri Pajahajjasya, Raka Wamaudra, prabhu ha ……, Rakryan Juru Jarah, dan ri … Sapata.
Lalu bagian selanjutnya adalah keterangan hasil pajak sebelumnya serta sebab-sebab dikeluarkan prasasti. Penyebutan tugas dan kewajiban penduduk yang menerima sīma tidak bisa dijelaskan karena pada bagian in aksaranya sudah sangat aus sehingga tidak terbaca lagi. Kemudian juga disebutkan kutukan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam prasasti.

Alih aksara:
Bagian Depan
…………………………………………………..
….. _ (śri) …………………………………………
____ (sa) ńajña haji raja pŗśasti ma
tańḍa rakryan ikha ń asīma rama
mŗwak swasti ṣaka warṣatīta ri śaka
1108 phālguna dasa klapakṣa mawulu ma saw a
tu (?) nairita sidhi śiŋha _ _  sasi _ uma rika di
waśa rasa yajya śrī jaya prabhu dhwaja thunda _ _
………. puṣaka rakai rama kadi rakryan dmuŋ
ṣri paja hajjaśya raka wamaṣudra prabhu ha _
rakryan jur jaraḥ ṣri __ ṣapata _ ka _ _
wuṣanya ṣasańa _ ….. saruran saka dhū
ma ńkā(na) ……. ṣa …… ……………..

Bagian Belakang
ka juru pḁńalas (?) ……………………………… ņa
_ ņra ma na ………………………………………..
bahta rakṣa naruńu sa _ (b) da mapaŋ ……
_ _ _ bāyabya mańaran matta hayu mata _ _ _
_ kasĕḥ śira bathara ṣri jaya mantra saka pama
saḥ ńwara nusa śarwwenayāpa mŗwan śamara sa
makana mańan ṣri kanuruḥ ńasa rakṣa tanda duka ni
ra ṣwamartya mayākar ma ranabhūmi juru talaŋ
madhawa kraḥ matta thūnah ruru dṣa _ _ haḍa rat
lumalih. muńgah ńara maḥ khadahāka tyaṣawikra
ma juru manutan smanta sakara kańa sīma mŗ
wak hanananugrahan śrī maharajasa dŗ
way yajñā sīma ma ṣāruńaņ kati śarabha
kakatan kaka ruṣa wanarapaya bhuwa nala ra
tā kamala ………………………. wakā …..
ṣadī māṣa °ka --- raja _ _ _

Bagian Kiri
ņ ṣa ……..
bhutāla
kadapa nusa
kań miṣdani(?)
_ rasa saśa
sīta dhamū
manawa ka
way kapu
nyayan kala
wa tā la(ra)
hańa _
masalas
ta …….

Bagian Kanan
taparasi
ma(?)nalas wama
na sāńāmi ha
ji wipra ņata
ra ki ra(/) sira
mata nyapan
ņikań
sīma kań
karusak
ńajar haji
praśasti
sira mawas
….. kama
saprahara
ṣrī jaya pra
bhu ------ ka

Alih bahasa:
Bagian Depan
………………………………………………………….
……. śrī ……………………………………………..
sańajña haji raja praśasti
sebagai tańḍa rakryan. Itulah sīma rama
mŗwak. Selamat! Tahun saka telah berlangsung selama śaka
1108 phālguna dasa(mi) suklapaksa mawulu ma sa wa
tu (gunung) nairitistha sidhi śiŋha _ _ sasi _ uma itulah
ditetapkannya perintah raja Śrī Jayaprabhu bendera (panji-panji) thunda _ _
….. puṣaka rakai rama kadi rakryan dmuŋ
ṣri paja hajjaśya raka wamaśudra prabhu ha
rakryan juru jarah ṣri __ bersumpah ………..
akhirnya perintah --- hancur (porak poranda) dari penuh asap
di sana ……………………………………………………...

Bagian Belakang
ka juru pańalasan ………………………….
……………………………………………………….
bahita rakṣa terdengar bunyi tiba-tiba (tidak dinantikan) …..
….. barat laut yang dinamakan matta hayu mata _ _ _
Diberikan dia tuan yang mulia Ṣri Jaya mantra dari pama
saḥ ńwara nusa śarwwenayāpala mŗwak samara
demikian meraung (meratap) ṣri kanuruhan binasa melindungi taņda duka nya
bumi memperdayakan medan pertempuran Juru talaŋ
madhawa dalam jumlah besar marah bertumpuk gugur di desa _ _ (mŗwak?) berdirilah dunia (daratan)
dipindahkan ke arah atas sana kadāhaka tyaṣ dengan keberanian (keteguhan hati)
juru manutan seluruh berubah dengan mudah lalu sīma mŗwak
mengenai pemberian (penganugrahan) śrī maharajasa
dŗwya yajña sīma mā kain sarung kati śarabha
kakataŋ gagak rusa kera paya langit (udara) api dataran
teratai ………………………….. wakā ………
1 māṣa … --- raja _ _ _

Bagian Kiri
………………………………….
muka bumi (tanah)
kadapa pulau
yang miṣdani
_ rasa (sari buah) saśa
dingin air pencuci
jika syair (kawya)
kepanasan
penjelmaan
dewa Kāla (maut)
berada _
hutan (?)
ta ……

Bagian Kanan
pertapa
ke hutan wama
na bernama ha
ji wiprana ta
ra ki ra(?) dia
lihatlah!
itulah
sīma yang
hancur
memberitahukan haji
praśasti
dia menjaga
……….. kama (cinta)
sejenak
ṣrī jaya pra
bhu ------ ka

Kepustakaan:
Churmatin Nasoichah, 2007, Prasasti Mŗwak 1108 Śaka (1186 Masehi), dalam Skripsi di Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terpopuler

Mutiara Kekunaan

Follow by Email

Diberdayakan oleh Blogger.

Blog Archive

Label

Statistik Blog

Sahabat Kekunaan

Hubungi Kami