Thursday, March 31, 2016

Cariyos Dajjal Utawi Kadis Kawandasa

Naskah Hadist ini merupakan tulisan kuadratik tua di Kraton Surakarta, ditulis dalam aksara Jawa namun dengan bahasa Arab dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Jawa pada tiap barisnya. Naskah ini ditulis di Surakarta pada tahun 1845 sebanyak 45 halaman dengan ukuran naskah 31 x 20 cm.


Isi naskah tersebut yakni tentang perkataan Abdullah kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat yang didahului dengan kelahiran Dajjal-Laknat. Kemudian diskusi tentang 40 tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Selain itu, juga terdapat penjelasan arti tulisan pada tubuh manusia, serta bagaimana mengobati orang yang kesurupan dengan membaca tulisan tersebut.

Sumber:
Museum Radyapustaka Documentary Board

0 comments:

Post a Comment