Thursday, May 31, 2012

Arca Wisnu

Wisnu adalah salah satu Dewa Trimurti berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Diceritakan bahwa pada waktu melawan Vitra, raksasa yang menguasai kekeringan ia menang sehingga kemudian Dewa Wisnu disembah sebagai atau memelihara dunia.
Dewa Wisnu biasanya digambarkan bertangan empat, masing-masing membawa sankha lambang pembebasan manusia dari kesulitan, cakra lambang perputaran dunia, gada lambang kekuatan dan padma lambang kebebasan.
Arca Wisnu biasanya digambarkan dalam sikap berdiri di atas lapik berbentuk bulat telur. Memakai mahkota dan di belakang kepala terdapat prabha. Arca dan prabha dipahatkan menjadi satu dengan stella. Rambut terurai panjang sampai padan kanan dan kiri bahu. Mempunyai empat tangan dengan kedua tangan depan diletakkan di depan perut, tangan kiri belakang memegang siput (sankha) dan tangan kanan belakang memegang padma susun. Telinga memakai anting (kundala) dan leher memakai kalung (hara) serta memakai tali kasta (upawita). Di bagian kanan dan kiri stella terdapat teratai yang keluar dari pot bunga serta kuncup. ***

0 comments:

Post a Comment