Sunday, April 27, 2014

Prasasti Mataram Kuno Masa Balitung

Prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Śri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahāsambhu, atau yang biasa dikenal dengan nama Dyah Balitung, seorang raja ke-10 Mataram Kuno, yaitu:
Prasasti Telahap 820 Ś
Prasasti Penampihan 820 Ś
Prasasti Ayam Teas I 822 Ś
Prasasti Ayam Teas II 822 Ś
Prasasti Taji 823 Ś
Prasasti Luitan 823 Ś
Prasasti Kayu Ara Hiwang 823 Ś
Prasasti Rongkab 823 Ś
Prasasti Watukura A 824 Ś
Prasasti Panggumulan A 824 Ś
Prasasti Panggumulan B 823 Ś
Prasasti Telang I 825 Ś
Prasasti Telang II 825 Ś
Prasasti Ketanen 826 Ś
Prasasti Rumwiga I 826 Ś
Prasasti Rumwiga II 827 Ś
Prasasti Poh (Randusari) 827 Ś
Prasasti Kubu-Kubu 827 Ś
Prasasti Kikil Batu I 827 Ś
Prasasti Kikil Batu II 827 Ś
Prasasti Rabwan 827 Ś
Prasasti Palepangan 828 Ś
Prasasti Kandangan 828 Ś
Prasasti Mantyasih I 829 Ś
Prasasti Mantyasih II 829 Ś
Prasasti Mantyasih III 829 Ś
Prasasti Sangsang 829 Ś
Prasasti Rukam 829 Ś
Prasasti Guntur 829 Ś
Prasasti Kasugihan 829 Ś
Prasasti Kinewu 829 Ś
Prasasti Barsahan 830 Ś
Prasasti Sang Makudur 830 Ś
Prasasti Turu Mangambil 830 Ś
Prasasti Wukajana 830 Ś
Prasasti Wanua Tengah III Ś
Prasasti Kaladi 831 Ś
Prasasti Tulangan 832 Ś

0 comments:

Post a Comment