Thursday, March 31, 2016

Serat Nawawi

Serat Nawawi  ditulis pada tahun 1884 di Surakarta. Serat ini memuat 3 kumpulan tulisan mengenai Sejarah Islam, Ilmu Kenegaraan, dan bahasa Jawa (hakikat huruf).  Pada tulisan pertama mengenai kisah Sultan Ibrahim tentang etika Islam. Ajaran etika ini untuk para pemimpin serta petualan raja-raja muslim, nabi dan orang-orang suci, yang ditutup dengan ilmu wajah.


Pada tulisan kedua, yaitu tentang Nitipraja, suatu pengajaran tentang ilmu kenegaraan Jawa dalam bentuk tembang macapat. Sedangkan, tulisan ketiga mengenai Carakabasa tentang makna atau hakikat huruf Jawa.

Sumber:
Museum Radyapustaka Documentary Board

0 comments:

Post a Comment